Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"

4.8  2    63 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
podłączyć się do Internetu
W domu podłączę się do sieci i odpiszę ci na maila.
начать обучение
go online
At home I'll go online and answer your e-mail.
zapłacić każdy za siebie
W restauracji zawsze płacimy z Marcinem za siebie.
начать обучение
go Dutch with somebody
In a restaurant we always go Dutch with Martin.
wymigać się od kary/wyjść bez szwanku
Tym razem nie pozwolę mu wymigać się od kary!
начать обучение
go scot-free
I won't let him go scot-free this time!
zjeżdżać/schodzić w dół/pogarszać się
W zimie zjeżdżaliśmy z góry na sankach.
начать обучение
go downhill
In winter we used to go downhill on sledges.
pójść gładko
Rozmowa z szefem poszła gładko.
начать обучение
go smoothly
The conversation with the boss went smoothly.
iść na ryby
Michał chodzi na ryby z tatą w piątki.
начать обучение
go fishing
Michael goes fishing with his dad on Fridays.
zbieleć
Jej zęby zbielały, bo używała specjalnej pasty.
начать обучение
go white
Her teeth have gone white because she used a special tooth paste.
+56 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.