Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"

5  1    30 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
spełnić powinność/spłacić swój dług
Przetłumaczyłam ci dokumenty, myślę, że spłaciłam swój dług.
начать обучение
pay one's dues
I've translated the documents for you, I think I've paid my dues.
złożyć komuś wizytę
Babcia złożyła mi wczoraj nieoczekiwaną wizytę.
начать обучение
pay somebody a visit
Yesterday, granny paid me an unexpected visit.
zarabiać na własne utrzymanie
Od 20 roku życia zarabiam na własne utrzymanie.
начать обучение
pay one's way
I have been paying my way since the age of 20.
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
начать обучение
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
płacić rachunki
Marysia zawsze płaci rachunki na początku miesiąca.
начать обучение
pay the bills
Mary always pays the bills at the beginning of each month.
płacić komuś za zrobienie czegoś
Moja mama płaci co roku strażakom za odśnieżanie dachu.
начать обучение
pay somebody to do something
My mum pays the firefighters to clear the roof of snow every year.
płacić na żądanie
Zaciągnąłem pożyczkę u osoby prywatnej i teraz muszę płacić na żądanie pożyczkodawcy.
начать обучение
pay on demand
I took out a loan with a private person and now I have to pay on the lender's demand.
+23 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.