Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 76 - 100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
đào bới
Hãy lấy cái xẻng và đào một cái lỗ!
начать обучение
cavar
¡Coge una pala y cava un hoyo!
đến
Khi nào chị của bạn đến?
начать обучение
venir
¿Cuándo vendrá tu hermana?
đánh dấu
Cố gắng đánh dấu câu trả lời đúng.
начать обучение
marca
Trata de marcar la respuesta correcta.
quan tâm
Tôi thích thú với phim ảnh.
начать обучение
estar interesado en
Estoy interesado en el cine.
giới thiệu
Tôi muốn giới thiệu cho bạn bạn trai của tôi.
начать обучение
presentar
Me gustaría presentarles a mi novio.
đọc
Tôi đaã đọc rất nhiều sách của Paulo Coelho.
начать обучение
leer
He leído todos los libros de Paulo Coelho.
mang đến
Tôi mang cho anh ấy một món quà.
начать обучение
traer
Le traje un regalo.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.