Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 51 - 75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
vượt quá
Kết quả vượt quá sự mong đợi của tôi.
начать обучение
superar
Los resultados superaron mis expectativas.
dừng lại
Anh ấy dừng lại để uống cà phê.
начать обучение
detenerse
Se detuvo junto a un café.
tránh
Vì sao tất cả mọi người đều đang tránh né tôi?
начать обучение
evitar
¿Por qué me está evitando todo el mundo?
cầu hôn
Anh ấy đã cầu hôn Sarah.
начать обучение
proponer
Le propuso matrimonio a Sarah.
dường như
Anh ta có vẻ là người tốt.
начать обучение
parecer
Él parece ser un buen tipo.
nhìn giống
Bạn nhìn rất giống chị bạn.
начать обучение
parecerse
Te pareces mucho a tu hermana.
ho
Chồng tôi ho lớn đến mức anh ấy đánh thức tôi dậy.
начать обучение
toser
Mi marido estaba tosiendo tan fuerte que me despertó.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.