Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 376 - 400

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thích
Tôi thích du lịch.
начать обучение
gustar
Me gusta viajar.
trải nghiệm
Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này.
начать обучение
experimentar
Nunca he experimentado una sensación tan.
biến đi
Tôi quyết định rời đi.
начать обучение
irse
Decidí ir lejos.
lắp đặt
Tôi đã lắp đặt hệ thống điều hành mới nhất cho máy tính của tôi.
начать обучение
instalar
He instalado el sistema operativo más reciente en mi portátil.
đề nghị
Tôi đề nghị bạn học thêm.
начать обучение
sugerir
Le sugiero estudiar más.
rơi xuống
Tôi ngã và bị gãy chân.
начать обучение
caer
Me caí y me rompí la pierna.
đánh
Marc đánh chị anh ấy
начать обучение
golpear
Marc golpeó a su hermana.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.