Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 476 - 500

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
làm tương phản
Tác giả làm tương phản hai lí thuyết khác nhau trong bài viết của ông.
начать обучение
contrastar
El autor contrasta dos teorías diferentes en su artículo.
chịu đựng
Tôi sẽ không tha thứ cho hành vi của bạn nữa.
начать обучение
tolerar
¡No voy a tolerar tu comportamiento por más tiempo!
làm phiền
Tiếng nhạc này làm phiền tôi.
начать обучение
molestar
Esta música me molesta.
thao túng
Bạn gái anh ta liên tục thao túng anh.
начать обучение
manipular
Su novia lo manipula constantemente.
trị vì
Nhà vua trị vì trên một lãnh thổ rộng lớn.
начать обучение
reinar
El rey reinaba sobre un amplio territorio.
gây chán nản
Tôi không để điều xui xẻo gây chán nản tôi.
начать обучение
desanimar
No dejo que la mala suerte me desanime.
già đi
Mac đã già đi rất nhiều.
начать обучение
envejecer
Mac ha envejecido mucho.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.