Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 426 - 450

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kêu la
Dừng la hét trẻ em!
начать обучение
gritar
¡Niños, dejad de gritar!
kiểm tra
Tất cả sản phẩm phải được kiểm tra kĩ lưỡng.
начать обучение
probar
Todos los productos tienen que ser probados a fondo.
đầu tư
Người quản lí tiên tiến đầu tư vào nghiên cứu.
начать обучение
invertir
Un gerente con visión de futuro invierte en investigación.
đóng gói
Vì sao bạn vẫn chưa đóng gói?
начать обучение
empaquetar
¿Por qué no lo has empaquetado todavía?
xem xét
Bác sĩ muốn kiểm tra bệnh nhân một lần nữa.
начать обучение
examinar
El doctor quiere examinar al paciente una vez más.
xé rách
Cô ấy xé tài liệu của mình trước mặt sếp.
начать обучение
hacer pedazos
Ella hizo pedazos los documentos delante de su jefe.
được đặt tên
Tên của bạn là gì?
начать обучение
llamarse
¿Cómo te llamas?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.