Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 151 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
phát minh
Bóng đèn được phát minh bởi Thomas Edison.
начать обучение
inventar
La bombilla fue inventada por Thomas Edison.
nhảy
Cố gắng nhảy cao hơn!
начать обучение
saltar
¡Intenta saltar más alto!
làm vui lòng
Sẽ rất vui lòng khi chúng tôi gặp lại bạn lần nữa.
начать обучение
agradar
Nos va a agradar verte de nuevo.
lan tràn
Dịch bệnh lan rộng khắp cả nước.
начать обучение
extenderse
La epidemia se extendió por todo el país.
bơi
Bạn có biết bơi không?
начать обучение
nadar
¿Sabes nadar?
giải quyết
Rượu sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.
начать обучение
resolver
El alcohol no va a resolver sus problemas.
đảm bảo
Chúng tôi đảm bảo một loạt các điểm thăm quan
начать обучение
asegurar
Nos aseguramos de una amplia variedad de atracciones.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.