Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 226 - 250

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
mở
Mở cửa ra!
начать обучение
abrir
¡Abre la puerta!
phân biệt
Tôi không thể phân biệt được chị của bạn và bạn.
начать обучение
distinguir
No te puedo distinguir de tu hermana.
lăn
Quả bóng lăn xuống đường.
начать обучение
rodar
La pelota rodó por la calle.
chinh phục
Đất nước chúng ta bị Nga chế ngự.
начать обучение
conquistar
Nuestro país fue conquistado por Rusia.
chôn
Bà tôi được chôn cất ở quê nhà.
начать обучение
enterrar
Mi abuela fue enterrada en su ciudad natal.
học
Bạn học gì?
начать обучение
estudiar
¿Qué estudias?
ghét
Vì sao bạn ghét tôi?
начать обучение
odio
¿Por qué me odias?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.