500 najważniejszych czasowników angielskich 75 - 100

5  2    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
złapać
Policja złapała go na gorącym uczynku.
начать обучение
to catch
The police caught him red-handed.
obiecywać
Obiecujesz, że się ze mną ożenisz?
начать обучение
to promise
Do you promise you'll marry me?
otwierać
Otwórzcie drzwi!
начать обучение
to open
Open the door!
nosić
Poniosę twoje zakupy.
начать обучение
to carry
I will carry your groceries.
chronić
Warstwa ozonowa chroni nas przed promieniami UV.
начать обучение
to protect
The ozone layer protects us from UV rays.
brać ślub
Kiedy zamierzacie wziąć ślub?
начать обучение
to get married
When are you planning to get married?
spotykać
Spotkajmy się jutro.
начать обучение
to meet
Let's meet tomorrow.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.