500 najważniejszych czasowników angielskich 425 - 450

5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
poddawać się
również: przechodzić
Wiele kobiet poddaje się operacjom plastycznym.
начать обучение
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
trząść się
Jest tak zimno, że aż się trzęsę.
начать обучение
to shiver
It's so cold I'm shivering.
konsultować
Powinieneś był się ze mną skonsultować.
начать обучение
to consult
You should have consulted me.
zamarzać
Woda zamarza w temperaturze 0 stopni Celsjusza.
начать обучение
to freeze
Water freezes at 0 degrees Celsius.
obniżać
Lekarz powiedział, że powinnam obniżyć mój cholesterol.
начать обучение
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
zapobiegać
Nie wszystkim chorobom można zapobiec.
начать обучение
to prevent
Not all diseases can be prevented.
importować
Praktycznie wszystko importujemy z Chin.
начать обучение
to import
We import virtually everything from China.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.