500 najważniejszych czasowników angielskich 325 - 350

4.5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
świecić
Gwiazdy świecą dziś tak jasno.
начать обучение
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
składać
również: wysyłać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
начать обучение
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
przypominać kogoś
Jak myślisz, którą aktorkę przypominam?
начать обучение
to resemble
Which actress do you think I resemble?
topić się
Topię się!
начать обучение
to drown
I'm drowning!
opierać się
również: stawiać opór
Czekoladzie nie można się oprzeć.
начать обучение
to resist
You cannot resist chocolate.
osądzać
Tylko Bóg może mnie sądzić.
начать обучение
to judge
Only God can judge me.
odkrywać
Kolumb odkrył Amerykę.
начать обучение
to discover
Columbus discovered America.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.