500 najważniejszych czasowników angielskich 375 - 400

4.5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
być dłużnym
Ile jestem wam dłużny?
начать обучение
to owe
How much do I owe you?
doświadczać
Nigdy nie doświadczyłem głodu.
начать обучение
to experience
I've never experienced hunger.
cofnąć jakąś akcję
Czy mogę to nadal cofnąć?
начать обучение
to undo
Can I still undo that?
inwestować
Czy inwestowanie w złoto jest ryzykowne?
начать обучение
to invest
Is it risky to invest in gold?
zatrudniać
Nasza firma zatrudnia tylko trzy osoby.
начать обучение
to employ
Our company employs only three people.
usuwać
również: ścierać
Przez przypadek usunęłam wszystkie swoje zdjęcia!
начать обучение
to erase
I erased all of my photos by accident!
smażyć
Możesz usmażyć mi trzy jajka?
начать обучение
to fry
Can you fry three eggs for me?
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.