500 najważniejszych czasowników angielskich 400 - 425

4.5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
drukować
Mogę wydrukować tylko pięć stron dziennie za darmo.
начать обучение
to print
I can only print five pages a day for free.
kształtować
Nasze zachowanie jest kształtowane przez otoczenie.
начать обучение
to form
Our behaviour is formed by the environment.
wybuchać
W centrum handlowym wybuchła bomba.
начать обучение
to explode
A bomb exploded in the shopping center.
być spragnionym
Jestem tak spragniony, że mógłbym wypić pięć litrów wody!
начать обучение
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
wybuchać
również: pękać
Wybuchnęła śmiechem, kiedy zobaczyła jego nowe okulary.
начать обучение
to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
osiągać
również: zrealizować
Osiągnąłem moje cele.
начать обучение
to accomplish
I have accomplished my goals.
odbijać
światło
Księżyc odbija światło słoneczne.
начать обучение
to reflect
The moon reflects sunlight.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.