500 najważniejszych czasowników angielskich 125 - 150

5  2    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
tworzyć
Jak tworzy się nowe fiszki?
начать обучение
to create
How do I create new flashcards?
kupować
Katie kupiła nowy samochód.
начать обучение
to buy
Katie has bought a new car.
zakładać
również: wkładać
Załóż kurtkę!
начать обучение
to put
to wear
Put on your jacket!
dołączyć
Czy mój młodszy brat może do nas dołączyć?
начать обучение
to join
Can my little brother join us?
jeździć na czymś
np. na koniu, na rowerze
Jeździłeś kiedyś na koniu?
начать обучение
to ride
Have you ever ridden a horse?
wysyłać
Muszę wysłać kilka listów.
начать обучение
to send
I need to send some letters.
zatrzymywać
Zatrzymał się, by napić się wody.
начать обучение
to stop
He stopped to drink some water.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.