500 najważniejszych czasowników angielskich 200 - 225

5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pozwalać
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów.
начать обучение
to allow
My parents don't allow me to smoke.
ryzykować
Czy zaryzykowałbyś życie dla twojej żony?
начать обучение
to risk
Would you risk your life for your wife?
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
начать обучение
to last
I wish holidays could last forever!
kopać
np. dziurę
Weź łopatę i wykop dziurę.
начать обучение
to dig
Take a shovel and dig a hole.
gotować
Jedyna rzecz, którą umiem ugotować to ryż.
начать обучение
to cook
The only thing I can cook is rice.
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
начать обучение
to suggest
I suggest we study for the final exam.
rodzić się
Nie urodziłem się wczoraj.
начать обучение
to be born
I wasn't born yesterday.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.