500 najważniejszych czasowników angielskich 475 - 500

5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
rozpinać
Mógłbyś pomóc mi rozpiąć guziki?
начать обучение
to undo
Could you help me undo the buttons?
kaszleć
Mój mąż kaszlał tak głośno, że mnie obudził.
начать обучение
to cough
My husband was coughing so loudly that he woke me up.
deklarować
również: oświadczać
Celnik zapytał, czy mam coś do zadeklarowania.
начать обучение
to declare
The customs officer asked me if I had anything to declare.
obalać
również: znosić
Niewolnictwo zostało zniesione w 1865.
начать обучение
to abolish
Slavery was abolished in 1865.
być wartym
To nie było warte takiego wysiłku.
начать обучение
to be worth
It wasn't worth such effort.
podwyższać
Cena benzyny została podniesiona o 10%.
начать обучение
to increase
The price of gasoline was increased by 10%.
wyburzyć
Ten budynek zostanie niedługo wyburzony.
начать обучение
to demolish
This building will be demolished soon.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.