500 najważniejszych czasowników angielskich 275 - 300

4.5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zapewniać
Wszystko będzie dobrze, zapewniam cię.
начать обучение
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
odwiedzać
Musisz mnie kiedyś odwiedzić.
начать обучение
to visit
You have to visit me some day.
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
начать обучение
to argue
Don't argue with me!
nie zgadzać się
z kimś / z czymś
Zupełnie się z tobą nie zgadzam.
начать обучение
to disagree
I completely disagree with you.
czynić postępy
Technologia naprawdę poczyniła postępy w przeciągu ostatnich 10 lat.
начать обучение
to advance
The technology has really advanced over the past 10 years.
zajmować
Pokój konferencyjny jest zajęty.
начать обучение
to occupy
The conference room is occupied.
dodawać
Czy chciałbyś coś dodać?
начать обучение
to add
Would you like to add something?
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.