500 najważniejszych czasowników angielskich 150 - 175

4.5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kopać
nogą
Kopnij piłkę najmocniej jak potrafisz.
начать обучение
to kick
Kick the ball as hard as you can.
zamykać na klucz
Pamiętaj, żeby zamknąć drzwi przed pójściem spać.
начать обучение
to lock
Remember to lock the door before you go to sleep.
rzucać
Rzuć mi pomarańczę - złapię ją!
начать обучение
to throw
Throw me an orange - I'll catch it!
śpiewać
Zawsze śpiewam pod prysznicem.
начать обучение
to sing
I always sing in the shower.
zbierać
Kiedy zacząłeś zbierać znaczki?
начать обучение
to collect
When did you start collecting stamps?
przynosić
Przynieś mi z ogrodu kilka jabłek.
начать обучение
to bring
Bring me some apples from the garden.
witać
Nigdy się ze mną nie wita kiedy przychodzi do biura.
начать обучение
to greet
He never greets me when he comes to the office.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.