500 najważniejszych czasowników angielskich 250 - 275

5  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zgadywać
Zgadnijcie kto wrócił?
начать обучение
to guess
Guess who's back?
przygotowywać
Lepiej przygotuj się na najgorsze.
начать обучение
to prepare
You'd better prepare for the worst.
informować
Twoja siostra poinformowała mnie o twojej chorobie.
начать обучение
to inform
Your sister informed me about your disease.
psuć
Mój laptop popsuł się już po raz trzeci.
начать обучение
to break
down
My laptop has broken for the third time already.
przeprowadzać się
Przeprowadziliśmy się do Londynu dwa lata temu.
начать обучение
to move
to another place
We moved to London two years ago.
myć
Myję mój kabriolet co niedzielę.
начать обучение
to wash
I wash my convertible every Sunday.
brać rozwód
Wierzę, że moi rodzice nigdy się nie rozwiodą.
начать обучение
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.