500 động từ tiếng Anh 76 - 100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ăn
Chúng tôi luôn ăn 5 bữa một ngày.
начать обучение
to eat
We always eat 5 meals a day.
đào bới
Hãy lấy cái xẻng và đào một cái lỗ!
начать обучение
to dig
Take a shovel and dig a hole!
đến
Khi nào chị của bạn đến?
начать обучение
to come
When is your sister coming?
đánh dấu
Cố gắng đánh dấu câu trả lời đúng.
начать обучение
to mark
Try to mark the right answer.
quan tâm
Tôi thích thú với phim ảnh.
начать обучение
to be interested in
I'm interested in the cinema.
giới thiệu
Tôi muốn giới thiệu cho bạn bạn trai của tôi.
начать обучение
to introduce
I'd like to introduce you my boyfriend.
đọc
Tôi đaã đọc rất nhiều sách của Paulo Coelho.
начать обучение
to read
I've read all the books by Paulo Coelho.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.