500 động từ tiếng Anh 351 - 375

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
sai
Bộ phim bắt đầu lúc 9 giờ tối nếu tôi không nhầm.
начать обучение
to be wrong
The movie starts at 9 p.m. if I'm not wrong.
cảm ơn
Cô ấy cảm ơn anh vì món quà.
начать обучение
to thank
She thanked him for the present.
mặc vào
Mặc áo khoác vào!
начать обучение
to put on
Put on your jacket!
cưới
Họ cưới nhau năm ngoái.
начать обучение
to marry
They married last year.
đề địa chỉ
Cô ấy gửi bức thư cho con trai mình.
начать обучение
to address
She adrdessed the letter to her son.
kiểm soát
Anh ấy luôn kiểm soát mọi thứ.
начать обучение
to control
He always wants to control everything.
làm gấp
Nhanh lên, không chúng ta sẽ trễ mất!
начать обучение
to hurry
Hurry up, or we'll be late!
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.