500 động từ tiếng Anh 376 - 400

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
miêu tả
Miêu tả về bộ phim mà bạn xem ngày hôm qua.
начать обучение
to describe
Describe me the movie you watched yesterday.
thiếp ngủ
Tôi ngủ thiếp đi ngay lập tức.
начать обучение
to fall asleep
I fell asleep immediately.
lắp đặt
Tôi đã lắp đặt hệ thống điều hành mới nhất cho máy tính của tôi.
начать обучение
to install
I installed the newest operation system on my laptop.
yêu
Tôi yêu anh ấy.
начать обучение
to be in love with
I am in love with him.
biến đi
Tôi quyết định rời đi.
начать обучение
to go away
I decided to go away.
theo sau
Hãy luôn làm theo sự mách bảo của con tim.
начать обучение
to follow
Always follow your heart.
giúp
Giúp tôi tìm chìa khóa.
начать обучение
to help
Help me find the keys.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.