500 động từ tiếng Anh 426 - 450

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ép chặt
André vắt cam và đổ nước cam vào chai thủy tinh.
начать обучение
to squeeze
André squeezed the orange and poured the juice into a glass.
dạy
Thật không dễ để dạy người nước ngoài nói tiếng Ba Lan.
начать обучение
to teach
It's not easy to teach foreigners how to speak Polish.
xem xét
Bác sĩ muốn kiểm tra bệnh nhân một lần nữa.
начать обучение
to examine
The doctor wants to examine the patient once again.
Tôi có rất nhiều tiền.
начать обучение
to have
I have a lot of money.
đóng gói
Vì sao bạn vẫn chưa đóng gói?
начать обучение
to pack
Why haven't you packed yet?
phản bội
Vì sao bạn phản bội tôi?
начать обучение
to betray
Why did you betray me?
kêu la
Dừng la hét trẻ em!
начать обучение
to shout
Stop shouting kids!
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.