500 động từ tiếng Anh 251 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
tin cậy
Tôi không tin bất cứ ai.
начать обучение
to trust
I don't trust anyone.
đau
Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm tổn thương bạn.
начать обучение
to hurt
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
học
Tôi đang học từ mới.
начать обучение
to learn
I'm learning new words.
ngạc nhiên
Bạn làm tôi ngạc nhiên.
начать обучение
to surprise
You surprised me.
nấu ăn
Chông tôi sẽ nấu ăn tối nay.
начать обучение
to cook
My husband will cook tonight.
sôi lên
Nước sôi ở 100 độ C.
начать обучение
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
cảm thấy
Bạn cảm thấy như thế nào?
начать обучение
to feel
How are you feeling?
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.