500 động từ tiếng Anh 26 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kiếm được
Bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền?
начать обучение
to earn
How much would you like to earn?
lên tàu (máy bay)
Bạn không thể lên máy bay mà hút thuốc.
начать обучение
to board
You can't board the plane with a cigarette.
tiếp tục
Tiếp tục làm việc về bài viết này.
начать обучение
to continue
Continue working on this article.
đạt được
Vận động viên chấp nhận thử thách và giành được chiến thắng.
начать обучение
to score
The athlete took up the challenge and scored the race.
nợ
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
начать обучение
to owe
How much do I owe you?
tin
Bạn có tin vào phép màu không?
начать обучение
to believe
Do you believe in miracles?
xem xét
Xin vui lòng xem xét ứng cử của tôi.
начать обучение
to consider
Please consider my candidature.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.