500 động từ tiếng Anh 451 - 475

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
đánh giá cao
Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn nhưng tôi phải tìm một giải pháp khác.
начать обучение
to appreciate
I appreciate your help but I have to find another solution.
ghen tị
Tôi không bao giờ ghen tị với anh trai mặc cho sự thành công của anh ấy.
начать обучение
to envy
Despite his success, I have never envied my brother.
hắt xì
Tại sao ớt làm tôi chảy nước mũi?
начать обучение
to sneeze
Why does pepper make me sneeze?
đùa cợt
Dừng đùa giỡn!
начать обучение
to joke
Stop joking!
nài nỉ
Mẹ tôi khăng khăng muốn xem phim này.
начать обучение
to insist
My mom insisted on watching this film.
làm kinh hãi
Tiếng sấm làm tụi nhỏ khiếp sợ.
начать обучение
to scare
The sound of thunder scared the child.
tốt nghiệp
Claire đã tốt nghiệp bốn ngày trước.
начать обучение
to graduate
Claire graduated four days ago.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.