500 động từ tiếng Anh 151 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
li dị
Tôi tin là ba mẹ tôi sẽ không bao giờ li dị.
начать обучение
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
nhảy
Cố gắng nhảy cao hơn!
начать обучение
to jump
Try to jump higher!
làm vui lòng
Sẽ rất vui lòng khi chúng tôi gặp lại bạn lần nữa.
начать обучение
to please
It will please us to see you again.
lan tràn
Dịch bệnh lan rộng khắp cả nước.
начать обучение
to spread
The epidemic spread all over the country.
bơi
Bạn có biết bơi không?
начать обучение
to swim
Can you swim?
giải quyết
Rượu sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.
начать обучение
to solve
Alcohol won't solve your problems.
đảm bảo
Chúng tôi đảm bảo một loạt các điểm thăm quan
начать обучение
to ensure
We ensure a wide variety of attractions.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.