500 động từ tiếng Anh 401 - 425

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nhảy
Tôi muốn học nhảy tăng gô.
начать обучение
to dance
I would like to learn how to dance the tango.
chạy
Tôi thích chạy bộ.
начать обучение
to run
I like running.
nhấn mạnh
It's important to emphasize one's qualities.
начать обучение
to emphasize
Điều quan trọng là nhấn mạnh phẩm chất của một người.
gạch dưới
Chị tôi gạch dưới những câu quan trọng.
начать обучение
to underline
My sister underlined the most important sentences.
băng qua
Bạn không thể băng qua đường ở đây.
начать обучение
to cross
You can't cross the street here.
kiểm chứng
Tôi phải xác minh túi của bạn.
начать обучение
to verify
I have to verify your pocket.
phá hủy
Họ muốn phá hủy hành tinh của chúng ta.
начать обучение
to destroy
They want to destroy our planet.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.