500 động từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thông báo
Chị bạn thông báo cho tôi về bệnh của bạn.
начать обучение
to inform
Your sister informed me about your disease.
cầu xin
Tôi cầu xin cô ấy hãy hợp lí hơn.
начать обучение
cầu xin на вьетнамском языке
to beg
I begged her to be more reasonable.
tưởng tượng
Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền!
начать обучение
to imagine
Imagine a world without money!
đặt
Đặt cuốn sách lại và đến đây!
начать обучение
to put
Put the book back and come here!
đánh mất
Chúng tôi đánh mất hết tiền.
начать обучение
to lose
We've lost all the money.
nhin thấy
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!
начать обучение
to see
I can't see anything!
tha thứ
Tôi đã tha thứ cho bạn rồi.
начать обучение
to forgive
I've already forgiven you.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 động từ tiếng Anh"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.