Sytuacja awaryjna - Emergency

 0    85 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
odwodnienie
Nigdy nie pij słonej wody - przyspiesza odwodnienie, które może nawet prowadzić do śmierci.
начать обучение
dehydration
Never drink salt water — it accelerates dehydration, which may even lead to death.
tętnica
Krwawienie z tętnicy może prowadzić do ogromnej utraty krwi i śmierci, jeśli nie zostanie zatrzymane na czas.
начать обучение
artery
Bleeding from artery can lead to massive blood loss and result in death if not stopped on time.
tabletki
Brałeś dziś swoje tabletki?
начать обучение
pills
Have you taken your pills today?
przetrwać
Próbując przetrwać na morzu, należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć choroby morskiej, ponieważ wymioty mogą spowodować odwodnienie.
начать обучение
to survive
When trying to survive at sea, take precautions to avoid getting seasick, as vomiting can cause dehydration.
w szoku
Czasami trudno powiedzieć, czy pacjent jest w szoku.
начать обучение
in shock
Sometimes it's hard to tell whether a patient is in shock.
kość
Nikt nie zginął w wypadku, ale 45-letnia kobieta doznała złamania kości.
начать обучение
bone
No one died in the accident, but a 45-year-old woman suffered a bone fracture.
dowodzić
Kto dowodzi akcją ratowniczą?
начать обучение
to be in command
Who's in command of search and rescue?
+78 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.