Przepisy - Regulations

 0    41 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
statek zajęty oczyszczaniem z min
Statek zajęty oczyszczaniem z min uważany jest za statek o ograniczonej zdolności manewrowej.
начать обучение
vessel engaged in mine clearance operations
A vessel engaged in mine clearance operations is considered to have a restricted ability to manoeuvre.
statek mechaniczny
начать обучение
motor vessel
holować
Nasza łódź została zaholowana przez holownik do najbliższej przystani.
начать обучение
to tow
Our boat was towed by a tug to the nearest marina.
statek pełniący służbę pilotową
Statek pełniący służbę pilotową może nadawać sygnał rozpoznawczy składający się z czterech krótkich dźwięków
начать обучение
vessel engaged in pilotage duty
A pilot vessel, engaged in pilotage duty, may also sound four short blasts in addition to the sound signals required by a power-driven vessel.
statek o ograniczonej zdolności manewrowej
Statek, który ze względu na naturę swojej pracy ma ograniczoną zdolność manewrową jest w związku z tym niezdolny do ustąpienia drogi.
начать обучение
vessel restricted in ability to manoeuvre
A vessel which due to the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre is unable to keep out of the way of another vessel.
statek holowany
Statek holujący lub holowany nie ma pierwszeństwa, ale dobrym obyczajem jest danie mu pierwszeństwa.
начать обучение
vessel being towed
A vessel towing or being towed does not have the right of way, but it is good manners to give it priority.
pogłębiarka
начать обучение
dredge
+34 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.