Nawigacja 3 - Navigation 3

 0    21 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
odpływ
Odpływ odsłonił kilka podwodnych skał, których wcześniej nie zauważyłem.
начать обучение
falling tide
also: ebb
The falling tide exposed some underwater rocks I haven't noticed before.
prąd pływowy
Generatory napędzane prądami pływowymi są uważane za przyszłość energii odnawialnej.
начать обучение
tidal stream
Tidal stream generators are considered to be the future of renewable energy.
MLWS, średnia niska woda syzygijna
начать обучение
Mean Low Water Springs
martwa woda
Wszyscy na pokład. Rozpoczniemy odcumowanie, gdy tylko zacznie się martwa woda.
начать обучение
slack
All hands on deck. We'll begin undocking as soon as the slack begins.
pływ kwadraturowy
Ku zdziwieniu naukowców ruchy ryb w ujściu były większe podczas pływów syzygijnych niż podczas kwadraturowych.
начать обучение
neap tide
To the scientists' surprise, fish movements in the estuary were greater during spring tides than neap tides.
pływ
начать обучение
tide
przypływ
Przypływ unosi wszystkie łodzie.
начать обучение
rising tide
also: flood
A rising tide lifts all boats.
+14 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.