Przepisy 3 - Regulations 3

 0    34 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
lista załogi
начать обучение
crew list
mechanik
Oprócz utrzymania silnika, obowiązki mechanika okrętowego obejmują utrzymanie pozostałych instalacji statku.
начать обучение
engineer
In addition to engine maintenance, responsibilities of an engineer include maintaining other ship's installations.
oficer
Kiedy oficer wachtowy powinien wezwać kapitana statku?
начать обучение
officer
also: mate
When should the officer on watch call the ship’s captain?
unikać
Każda zmiana kursu lub prędkości w celu uniknięcia zderzenia musi być wystarczająco duża, aby była łatwo widoczna dla innego statku.
начать обучение
to avoid
Any alteration of course or speed to avoid collision shall be large enough to be readily apparent to another vessel.
skiper
Odpowiedzialność skipera na morzu jest ogromna.
начать обучение
skipper
The responsibility of a skipper at sea is huge.
kontynuować
Kontynuuję ze zredukowaną prędkością.
начать обучение
to proceed
I am proceeding at reduced speed.
firma czarterowa
Firma czarterowa jest zobowiązana do dostarczenia Czarterującemu całkowicie czystego jachtu w warunkach bezwzględnych z pełnymi zbiornikami paliwa i wody.
начать обучение
charteree
The Charteree is obligated to deliver to the Charterer a completely clean in faultless condition with full fuel and water tanks.
+27 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.