Pod pokładem - Below deck

 0    26 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
jaskółka
także: półka
Zostawiłem telefon komórkowy w mojej kabinie w jaskółce.
начать обучение
shelf
I left my mobile phone in my cabin on the shelf.
system wentylacyjny
Statki są wyposażone w systemy wentylacyjne, aby zapobiec uszkodzeniu ładunku z powodu wilgoci.
начать обучение
venting system
Ships are fitted with venting systems to prevent damage of cargo due to moisture.
korytarz, zejściówka
Wtedy zorientowałem się, że woda wlewała się do zejściówki.
начать обучение
companionway
Then I realised that water was pouring down the companionway.
kubryk
W kubryku dziobowym znajduje się 10 koi i łazienki dla załogi.
начать обучение
forecastle
In the forecastle, there are 10 berths and bathrooms for the crew.
koja
Kiedy fala uderzyła w kadłub, prawie spadł z koi.
начать обучение
bunk, berth
When the wave hit the hull, he almost fell off his berth.
mesa
начать обучение
mess room
kingston
Czy możesz wziąć ster? Muszę iść do kingstonu.
начать обучение
head
Can you take the helm? I need to go to the head.
+19 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.