Nawigacja 2 - Navigation 2

 0    41 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
namiar
Wybierz obiekt, na który weźmiesz namiar.
начать обучение
bearing
Bearing znaczy także "łożysko".
Choose an object to take a bearing to.
długość geograficzna
W przeszłości marynarze określali długość geograficzną za pomocą chronometru.
начать обучение
longitude
In the past, mariners would determine longitude by means of a chronometer.
pozycja obserwowana z dwóch namiarów niejednoczesnych
Jeżeli określenie pozycji z dwóch namiarów niejednoczesnych nie jest możliwe, możemy określić pozycję zliczoną.
начать обучение
running fix
If taking a running fix is not possible, we can determine a dead reckoning position.
poprawka
начать обучение
correction
nawigacja zliczeniowa
Przy pomocy nawigacji zliczeniowej Kolumb dotarł z Hiszpanii do Ameryki i z powrotem ponad 500 lat temu.
начать обучение
dead reckoning
By means of dead reckoning, Columbus sailed from Spain to America and back over 500 years ago.
kurs rzeczywisty
W przeszłości nawigatorzy polegali na kompasach magnetycznych, więc aby określić kurs rzeczywisty statku, musieli sami go obliczyć.
начать обучение
true course
In the past, navigators relied on magnetic compasses, so in order to determine a ship’s true course they had to calculate it themselves.
deklinacja magnetyczna
Deklinacja magnetyczna na wysokich szerokościach geograficznych wynosi nawet 40 stopni.
начать обучение
magnetic variation
Magnetic variation in high latitudes may be as much as 40 degrees.
+34 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.