Naprawy silnika - Engine Repairs

 0    128 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pompa
начать обучение
pump
spuścić olej
Unikaj spuszczania oleju, jeśli jest zbyt gorący, aby zapobiec poparzeniu rąk.
начать обучение
to drain the oil
Avoid draining the oil if it is too hot to prevent from getting your hands burnt.
pilnik
начать обучение
file
igła
Igła w maszynie do szycia wymaga wymiany, złamałem ją przy próbie zszycia rogu szotowego genui.
начать обучение
needle
The needle in the sewing machine needs replacement, I broke it trying to sew the genoa clew.
zawias
Drzwi zostały zdjęte z zawiasów.
начать обучение
hinge
The door had been pulled off its hinges.
kombinerki
Ludzie często używają niewłaściwego narzędzia do pracy, np. używają obcęgów jako młotka.
начать обучение
pliers
People frequently use the wrong tool for a job, like using pliers as a hammer.
nakrętka na śrubę
Ta zardzewiała nakrętka jest niemożliwa do poluzowania bez oleju penetracyjnego.
начать обучение
nut
This rusty nut is impossible to loosen without a penetration oil.
+121 карточка
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.