Locja - Pilot Book

 0    119 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wyspa
Nasz plan na ten tydzień obejmował opłynięcie wyspy, rzucając kotwicę w przyjemnych zatoczkach.
начать обучение
island
Our plan for the week was to circumnavigate the island, dropping anchor in nice bays.
most obrotowy
Małe mosty obrotowe otwierają się jak brama.
начать обучение
swing bridge
Small swing bridges as found over canals open like a gate.
piasek, dno piaszczyste
начать обучение
sand
opuszczony
Opuszczona latarnia morska, chociaż już nie świeci, nadal stanowi istotny punkt orientacyjny dla żeglarzy.
начать обучение
derelict
The derelict lighthouse, even though unlit, remains an important landmark to sailors.
szeroki
Jak szeroka jest Cieśnina Drake'a?
начать обучение
wide
How wide is the Drake Passage?
pas ruchu (TTS)
Jeśli to możliwe, dołącz lub opuść pas ruchu na końcu pasa.
начать обучение
traffic lane
If possible, join or leave a traffic lane at the termination of the lane.
szelf kontynentalny
начать обучение
continental shelf
+112 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.