Bezpieczeństwo na morzu - Safety at sea

 0    64 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
światło przy pasie ratunkowym
Światło przy pasie ratunkowym wymaga wymiany.
начать обучение
sea light
The life belt sea light needs a replacement.
dryfkotwa
rzucana z rufy, ma za zadanie spowolnić jacht i ustabilizować żeglugę przy dużej fali od rufy
Odzyskiwanie dryfkotwy może być trudne, ponieważ niektóre dryfkotwy mogą powodować szczególnie silny opór.
начать обучение
drogue
Recovering a drogue can be tricky, as some drogues can cause a particularly strong drag.
zwalniak hydrostatyczny
Jeśli twój statek tonie, zwalniak hydrostatyczny umożliwia wynurzenie się tratwy i automatyczne jej napełnienie.
начать обучение
hydrostatic release
If your vessel sinks, the hydrostatic release unit enables your life raft to surface and inflate automatically.
wąż strażacki
Lepiej gasić większe pożary za pomocą węża strażackiego, ponieważ zaopatrzenie w wodę z węża strażackiego trwa dłużej.
начать обучение
fire hose
It's better to extinguish bigger fires with a fire hose, as the water supply from a fire hose lasts longer.
pneumatyczny, dmuchany
Każdy członek załogi otrzymuje automatycznie nadmuchiwany pas ratunkowy z wbudowaną uprzężą żeglarską.
начать обучение
inflatable
Each crewmember is given an automatic inflatable PFDs with a built-in sailing harness.
róg mgłowy
Było tak mglisto, że musieliśmy dąć w róg mgłowy co 5 minut.
начать обучение
foghorn
It was so foggy that we had to blow the foghorn every 5 minutes.
płonący
Mój statek płonie.
начать обучение
on fire
I am on fire.
+57 карточки
Урок является частью курса
"Angielski dla żeglarzy"
(всего 1 141 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.