словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

paper на вьетнамском языке:

1. giấy giấy


Bạn đã mua giấy vệ sinh chưa?

Вьетнамский слово "paper«(giấy) встречается в наборах:

1000 danh từ tiếng Anh 101 - 150