500 most important Slovak verbs 51 - 75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to use
I don't know how to use the internet.
начать обучение
použiť
Neviem ako sa používa internet.
to live
Europeans live 80 years on average.
начать обучение
žiť
Európania žijú v priemere 80 rokov.
to move
Stop moving, I'm trying to take a photo!
начать обучение
hýbať sa
Prestaň sa hýbať, snažím sa ťa odfotiť!
to move
We moved to London two years ago.
начать обучение
presťahovať sa
Pred dvoma rokmi sme sa presťahovali do Londýna.
to must
I must go now.
начать обучение
musieť
Musím už ísť.
to show
Will you show me your Pokemon?
начать обучение
ukázať
Ukážeš mi svojho Pokémona?
to last
I wish holidays could last forever!
начать обучение
trvať
Želám si, aby prázdniny mohli trvať večne!
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.