500 most important Slovak verbs 426 - 450

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
начать обучение
zabezpečiť
taktiež: zaistiť
Musíme zabezpečiť rovnaké šance pre všetkých ľudí.
to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
начать обучение
vybuchnúť
Vybuchla smiechom keď videla jeho nové okuliare.
to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
начать обучение
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.
to attach
Attach a recent photograph to your application form.
начать обучение
pripojiť
taktiež: priložiť
Pripojte k žiadosti aktuálnu fotografiu.
to adore
I adore going to the theatre.
начать обучение
to adore на английском языке
zbožňovať
Zbožňujem chodiť do divadla.
to lean
Don't lean againt the wall! The paint is still wet!
начать обучение
oprieť sa
Neopieraj sa o stenu! Farba stále nevyschla!
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
начать обучение
utiahnuť
Musím si utiahnuť opasok dokiaľ si nenájdem prácu.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.