500 most important Slovak verbs 26 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to call
Shall we call grandma?
начать обучение
telefonovať
Zatelefonujeme starej mame?
to work
I often work from home.
начать обучение
pracovať
Často pracujem z domu.
to mean
What does this sign mean?
начать обучение
znamenať
Čo znamená toto označenie?
to please
His compliments really pleased me.
начать обучение
potešiť
Jeho komplimenty ma naozaj potešili.
to stop
He stopped to drink some water.
начать обучение
zastaviť sa
Zastavil sa aby sa napil vody.
to put
Put the keys on the table.
начать обучение
položiť
Polož kľúče na stôl.
to help
Help me find the keys.
начать обучение
pomôcť
Pomôž mi nájsť kľúče.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.