500 most important Slovak verbs 401 - 425

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to reject
All my job applications were rejected.
начать обучение
odmietnuť
Všetky moje žiadosti o zamestnanie boli odmietnuté.
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
начать обучение
ubezpečiť
Ubezpečujem ťa, že všetko bude dobré.
to declare
The customs officer asked me if I had anything to declare.
начать обучение
precliť
taktiež: priznanie k precleniu
Colník sa ma opýtal, či mám niečo na preclenie.
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
начать обучение
zlepšiť sa
Moja angličtina sa výrazne zlepšila od kedy som začal používať Fiškotéku.
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
начать обучение
pozorovať
Pozorujeme správanie veľryby.
to prevent
Not all diseases can be prevented.
начать обучение
predchádzať
taktiež: zabrániť
Nie všetkým chorobám sa dá predchádzať.
to examine
The boy was examined by three different doctors.
начать обучение
vyšetriť
Chlapec bol vyšetrený troma rôznymi doktormi.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.