500 most important Slovak verbs 201 - 225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to create
How do I create new flashcards?
начать обучение
vytvoriť
Ako môžem vytvoriť nové kartičky?
to push
Stop pushing me!
начать обучение
tlačiť
Prestaň ma tlačiť!
to charge
I need to charge my phone.
начать обучение
nabiť
Potrebujem si nabiť telefón.
to present
I present to you my latest invention.
начать обучение
predstaviť
Predstavujem vám svoj najnovší vynález.
to allow
My parents don't allow me to smoke.
начать обучение
dovoliť
Moji rodičia mi nedovolia, aby som fajčil.
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
начать обучение
cítiť
cítiť čuchom, ovoňať
Cítiš moju novú, drahú voňavku?
to sing
I always sing in the shower.
начать обучение
spievať
Vždy si v sprche spievam.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.