500 most important Slovak verbs 251 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to slow down
He slowed down when he saw the police car.
начать обучение
spomaliť
Spomalil, keď zbadal policajné auto.
to form
Our behaviour is formed by the environment.
начать обучение
utvárať
Okolie utvára naše správanie.
to correct
Can you correct my spelling, please?
начать обучение
opraviť
Môžeš prosím opraviť môj pravopis?
to smile
My baby always smiles when he sees me.
начать обучение
usmiať sa
Moje bábo sa vždy usmeje keď ma vidí.
to board
You can't board the plane with a cigarette.
начать обучение
nastúpiť
Do lietadla nemôžeš nastúpiť s cigaretou.
to receive
Did you receive the documents?
начать обучение
obdržať
Obdržal si tie dokumenty?
to beg
I'm begging you for mercy.
начать обучение
prosiť
taktiež: žobrať o
Prosím ťa o milosť.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.