500 most important Slovak verbs 126 - 150

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to cut
The telephone wires had been cut minutes before the assault.
начать обучение
odrezať
Telefónne káble boli odrezané pár minút pred útokom.
to wonder
I wonder where to go for holidays.
начать обучение
premýšľať o
Premýšľa, kam ísť na dovolenku.
to forget
I forgot to do the shopping.
начать обучение
zabudnúť
Zabudol som nakúpiť.
to answer
I have to answer customers' inquiries.
начать обучение
odpovedať
Musím odpovedať na otázky klientov.
to hate
Why do you hate me so much?
начать обучение
nenávidieť
Prečo ma tak nenávidíš?
to send
I need to send some letters.
начать обучение
poslať
Musím poslať nejaké listy.
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
начать обучение
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.