500 most important Slovak verbs 376 - 400

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to chat
I was chatting with my colleagues.
начать обучение
rozprávať sa
Rozprávala som sa s kolegyňami z práce.
to describe
How would you describe your dream job?
начать обучение
opísať
Ako by si opísal prácu svojich snov?
to argue
Don't argue with me!
начать обучение
hádať sa
Nehádaj sa so mnou!
to negotiate
You should have negotiated a higher salary.
начать обучение
dohodnúť
taktiež: vyjednať
Mal si sa dohodnúť na vyššom plate.
to insist
He insisted that I come with him.
начать обучение
naliehať
Naliehal aby som prišiel.
to resist
You cannot resist chocolate.
начать обучение
odolať
Nemôžeš odolať čokoláde.
to greet
He never greets me when he comes to the office.
начать обучение
pozdraviť
Nikdy ma nepozdraví, keď vojde do kancelárie.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.