500 most important Slovak verbs 176 - 200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to throw
Throw me an orange - I'll catch it!
начать обучение
hodiť
Hoď mi pomaranč - chytím ho!
to ride
Have you ever ridden a horse?
начать обучение
jazdiť
Jazdil si niekedy na koni?
to cry
Man up and stop crying!
начать обучение
plakať
taktiež: nariekať
Buď chlap a prestaň plakať.
to continue
Continue working on this article.
начать обучение
pokračovať
Pokračuj v práci na tomto článku.
to offer
I would like to offer you my services.
начать обучение
ponúknuť
Chcel by som ti ponúknuť moje služby.
to blow
He the tornado blew away his car!
начать обучение
fúkať
Tornádo mu odfúklo auto!
to be sick of something
I'm sick of your excuses!
начать обучение
mať dosť
taktiež: byť otrávený z
Mám dosť tvojich výhovoriek.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.