CPE

W zestawie znajduje się zaawansowane słownictwo dotyczące sposobów poruszania się.

69 карточки Martyna15

W zestawie znajduje się słownictwo związane z odgłosami i dźwiękami wydawanymi przez różne przedmioty.

33 карточки Martyna15

Zestaw tematyczny zawierający słownictwo angielskie związane z Unią Europejską. Znajdziesz w nim nazwy ważnych instytucji i organów unijnych, a także rozwinięcia potrzebnych skrótów z tej dziedziny.

124 карточки nikoletta

Zestaw zawiera wyrażenia i terminy spotykane często w angielskojęzycznych umowach. Wiele haseł posiada przykładowe zdania ilustrujące użycie danego słowa. Znajomość prezentowanego słownictwa przyda się osobom zdającym specjalistyczne egzaminy ILEC oraz TOLES, a także dla studiujących prawo w języku angielskim lub mających styczność z umowami sporządzanymi w tym języku.<br/><br/>The set contains phrases and terms often found in English-language contracts or agreements. Many entries come with sample sentences illustrating the use of the given word. Acquisition of this set of vocabulary items will prove useful to people who wish to prepare for specialized exams such as TOLES and ILEC, as well as to those who study law in English or have contact with documents drawn up in that language

74 карточки lenka1

Zestaw zawiera najważniejsze zwroty i terminy występujące w polskich i angielskich sprawozdaniach finansowych. Znajomość prezentowanego słownictwa przyda się wszystkim osobom przystępującym do egzaminu International Certificate in Financial English (ICFE), studiującym finanse po angielsku, a także pragnącym lepiej orientować się w angielskich tekstach o tematyce finansowej lub tłumaczącym sprawozdania finansowe w parze językowej angielski-polski. <br/><br/>The set includes the most important phrases and terms occurring in Polish and English financial statements. Acquisition of this set of vocabulary items will prove useful to all those who are preparing for the International Certificate in Financial English (ICFE), who study finance in English and wish to be better versed in English texts on finance as well as to translators who deal with financial statements in the English-Polish language pair.

78 карточки lenka1

W zestawie znajdują się popularne słowa, która zawierają sufiksy -less i -free. Odpowiednio dobrane przykłady pomagają w zrozumieniu różnicy w użyciu tych dwóch przyrostków.

67 карточки lenka1

W zestawie znajdują się idiomy z czwartego rozdziału książki "A good turn of phrase". Znaczenie idiomów zostało wyjaśnione w języku angielskim. Zestaw przyda się każdemu, kto przygotowuje się do CAE, CPE lub po prostu uczy się angielskiego na poziomie zaawansowanym.

20 карточки lenka1

W zestawie znajdują się idiomy z trzeciego rozdziału książki "A good turn of phrase". Znaczenie idiomów zostało wyjaśnione w języku angielskim. Zestaw przyda się każdemu, kto przygotowuje się do CAE, CPE lub po prostu uczy się angielskiego na poziomie zaawansowanym.

20 карточки lenka1

W zestawie znajdują się idiomy z drugiego rozdziału książki "A good turn of phrase". Znaczenie idiomów zostało wyjaśnione w języku angielskim. Zestaw przyda się każdemu, kto przygotowuje się do CAE, CPE lub po prostu uczy się angielskiego na poziomie zaawansowanym.

20 карточки lenka1

W zestawie znajdują się idiomy z pierwszego rozdziału książki "A good turn of phrase". Znaczenie idiomów zostało wyjaśnione w języku angielskim. Zestaw przyda się każdemu, kto przygotowuje się do CAE, CPE lub po prostu uczy się angielskiego na poziomie zaawansowanym.

20 карточки lenka1

Academic Word List to lista 570 słów charakterystycznych dla kontekstu akademickiego. Są to słowa pojawiające się z największą częstotliwością w tekstach naukowych z wielu różnorodnych dziedzin. Ich znajomość przyda się każdemu, kto studiuje lub zamierza studiować w języku angielskim.

570 карточки lenka1

Zestaw obejmuje słownictwo dotyczące systemu politycznego USA, ustroju i życia politycznego w Stanach Zjednoczonych.

87 карточки nikoletta

Zestaw ten zawiera słówka związane z pieniędzmi, podatkami i szeroko pojętą ekonomią. Przeznaczony jest dla ludzi niezwiązanych zawodowo z biznesem, ale może też służyć jako starter do nauki business English.

58 карточки nikoletta

Zestaw zawiera słownictwo związane z wojną, działaniami wojennymi i negocjowaniem pokoju.

80 карточки nikoletta

Zestaw obejmuje słownictwo dotyczące systemu politycznego Wielkiej Brytanii, ustroju i życia politycznego na Wyspach.

96 карточки nikoletta

Thinking and learning, C1&C2

30 карточки iskierka07

Показаны записи 21-36 из 36.
попробуйте языковые курсы бесплатно VocApp или создать свои карточки
Похожие:angielski | CAE | FCE | słówka angielskie | języki obce | egzaminy | английский